Ładowanie: 0/?

FILIA NR 14 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

FILIA NR 14 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

Filia nr 14 funkcjonuje w dzielnicy Wyczerpy pośród nowoczesnych, ładnie zaprojektowanych bloków mieszkalnych. Osiedle jest położone w znacznej odległości od Śródmieścia , należy do dzielnic peryferyjnych i jest zamieszkiwane w znacznym stopniu przez młode rodziny z dziećmi. W obrębie dzielnicy działają sklepy różnej branży, są przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, ale nie ma świetlic środowiskowych ani ośrodków kultury. Funkcje te spełnia biblioteka, przygotowując coraz bardziej zróżnicowaną ofertę kulturalno-edukacyjną, skierowaną jednak głównie do najmłodszych. Ze względu na swoje położenie oraz powierzchnię biblioteka ma potencjał, który można by wykorzystać, tworząc profesjonalne miejsce do realizacji zadań kulturalno- oświatowych. Biblioteka świetnie sprawdza się jako sala wystawiennicza mniejszych ekspozycji, miejsce do spotkań literackich, warsztatów plastycznych lub literacko- plastycznych, jak również kącik dla dzieci. Biblioteka ma ambicje dostosowania warunków lokalowych do przyjmowania zarówno najmłodszych czytelników, jak i seniorów. W obu przypadkach niezbędne są inwestycje. Obecnie biblioteka funkcjonuje i podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do dzieci, jednak jej wyposażenie i stan techniczny części wykorzystywanych pomieszczeń stanowi duże ograniczenie. Biblioteka nie posiada środków pozwalających na remont i zakup niezbędnego sprzętu. Wyposażenie, które aktualnie służy najmłodszym czytelnikom ( czyli stare meble, odnowione poprzez oklejenie kolorowym papierem, używane zabawki w skrzynkach po owocach) zostało przekazane w darze przez mieszkańców osiedla i jest rozwiązaniem tymczasowym. Przykro nam, że miejsce dedykowane dzieciom jest tak nieprzyjazne. Wrażenie zimnego, sterylnego pomieszczenia potęgują białe kafle na ścianie, będące pozostałością po stoisku mięsnym (wcześniej lokal zajmował sklep). Dodatkowo koszmarna posadzka, zalane ściany i lamperia przypominająca klatkę schodową rodem z lat osiemdziesiątych odstraszają raczej niż zachęcają, a mimo to biblioteka jest centrum kulturalnym dla mieszkańców, którzy przychodzą licznie i często. Zarówno mieszkańcom, jak i bibliotekarzom niezmiernie zależy na tym miejscu, dlatego z wielką nadzieją, w ich imieniu, zgłaszam tę placówkę do konkursu. Chcielibyśmy by w bibliotece przeprowadzono podstawowy remont. Zależy nam na położeniu wykładziny, która zakryłaby brzydką i zimną posadzkę, na zerwaniu białych kafli ze ścian i pomalowaniu całości na ciepły, przyjazny kolor. Tworząc kącik dla dzieci z prawdziwego zdarzenia trzeba by wyposażyć go w nowy sprzęt. Nowe wyposażenie obejmowałoby odpowiednie dziecięce meble takie jak: niskie stoliki z krzesełkami, meble piankowe, szafki i regały dziecięce , pudełka do przechowywania zabawek, gier i materiałów plastycznych do zajęć oraz dla rodziców i opiekunów stoliki i fotele klubowe.

FILIA NR 14 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. DR. W. BIEGAŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
Adres: 42-200 CZĘSTOCHOWA, NORWIDA 17/21